10.11.2021 – TRIBUNALE DI FIRENZE – DECRETO N° 139/21 – MANTENIMENTO ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTI EX ART. 492 BIS C.P.C. IN CAPO ALLA DOTT.SSA POMPEI

10.11.2021 – TRIBUNALE DI FIRENZE – DECRETO N° 139/21 – MANTENIMENTO ASSEGNAZIONE PROCEDIMENTI EX ART. 492 BIS C.P.C. IN CAPO ALLA DOTT.SSA POMPEI (LINK)