26.11.2020 – COVID-19 – D.L. 23.11.2020 N° 154 – MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

26.11.2020 – COVID-19 – D.L. 23.11.2020 N° 154 – MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – G.U. SERIE GENERALE DEL 23.11.2020 N° 291  (LINK)